Πολιτική Απορρήτου

Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, μας εμπιστεύεστε τα στοιχεία σας. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή είναι μεγάλη ευθύνη και εργαζόμαστε σκληρά για να προστατεύσουμε τα στοιχεία σας και να έχετε εσείς τον έλεγχο.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να κατανοήσετε ποια στοιχεία συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε και πώς μπορείτε να ενημερώσετε, να διαχειριστείτε, να εξαγάγετε και να διαγράψετε τα στοιχεία σας.

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Η Ηλεκτρομοτοκίνηση Μπακώσης είναι είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα ακόλουθα:

Ηλεκτρομοτοκίνηση Μπακώσης
Βιοτεχνία – Εμπορία – Αντ/κά – Επισκευές
Ενοικιάσεις Ηλεκτρικών Οχημάτων
Τρικάλων 273 Καρδίτσα – Τηλ. 24410 71985

ΑΦΜ: 078860221 – ΔΟΥ Καρδίτσας
email: [email protected]

2. Θέλουμε να κατανοήσετε τα είδη πληροφοριών που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας

Συλλέγουμε πληροφορίες, για να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες σε όλους τους χρήστες μας. Από βασικές πληροφορίες όπως η γλώσσα ομιλίας σας, μέχρι πιο σύνθετα δεδομένα, όπως τα στοιχεία σας και τα στοιχεία επικοινωνίας. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε τα στοιχεία ελέγχου απορρήτου σας.

Όταν είστε συνδεδεμένοι, συλλέγουμε επίσης πληροφορίες που αποθηκεύουμε με τον Λογαριασμό σας, τις οποίες χειριζόμαστε ως προσωπικά στοιχεία.

Αυτά είναι στοιχεία που μας παρέχετε, τα οποία προσδιορίζουν προσωπικά εσάς, όπως είναι το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τα στοιχεία χρέωσής σας ή άλλα δεδομένα που μπορεί να συνδέονται εύλογα με τα εν λόγω στοιχεία, όπως τα στοιχεία που συσχετίζουμε με τον Λογαριασμό σας.

3. Στοιχεία που δημιουργείτε ή που μας παρέχετε

Κατά τη δημιουργία ενός Λογαριασμού στο site μας, μας παρέχετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία στα οποία περιλαμβάνονται το όνομα και ο κωδικός πρόσβασής σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή στοιχεία πληρωμής στον λογαριασμό σας. Ακόμη κι αν δεν είστε συνδεδεμένοι σε έναν Λογαριασμό, μπορείτε να επιλέξετε να μας παρέχετε κάποια στοιχεία, όπως μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας (newsletter).

4. Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Η διαδικτυακή προσφορά μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) σε ιστοσελίδες τρίτων μερών – παρόχους που δεν είναι συνδεδεμένοι με εμάς. Αφού πατήσετε τον σύνδεσμο, δεν θα έχουμε πλέον καμία σχέση με την συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση κάθε προσωπικού δεδομένου που διαβιβάζεται σε τρίτα μέρη μετά το πάτημα του συνδέσμου (για παράδειγμα, η διεύθυνση ΙΡ ή η διεύθυνση της ιστοσελίδας στην οποία βρίσκεται ο σύνδεσμος), καθότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε την συμπεριφορά τρίτων. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την επεξεργασία τέτοιου είδους προσωπικών δεδομένων από τρίτους.

5. Ασφάλεια

Το προσωπικό μας και οι εξουσιοδοτημένες από εμάς εταιρείες παροχής υπηρεσιών είναι υποχρεωμένες να διατηρούν την μυστικότητα και να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Λαμβάνουμε όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ένα επαρκές επίπεδο προστασίας και προκειμένου να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία διαχειριζόμαστε ειδικά από τον κίνδυνο της χωρίς δόλο ή παράνομης καταστροφής, εκμετάλλευσης, απώλειας, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης ή πρόσβασης. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

6. Δικαιώματα χρηστών

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, παρακαλώ να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην παράγραφο «Επικοινωνία» (βλ. αρ. 9). Για τον σκοπό αυτό, παρακαλώ διαβεβαιώστε ότι είναι δυνατή η απόλυτη ταυτοποίηση σας.

6.1 Δικαίωμα πληροφόρησης και κοινοποίησης

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πληροφορίες από εμάς όσον αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Για αυτόν τον σκοπό, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πληροφόρησης σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες σας που επεξεργαζόμαστε

6.2 Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής

Μπορείτε να μας ζητήσετε την διόρθωση και διαγραφή εσφαλμένων δεδομένων και – εφόσον τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις – την συμπλήρωση ή διαγραφή των δεδομένων σας.

Αυτό δεν εφαρμόζεται σε δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για σκοπούς τιμολόγησης ή λογιστικούς σκοπούς ή υπόκεινται σε νομοθετικά προβλεπόμενη υποχρέωση διατήρησης τους. Εφόσον η πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα δεν είναι απαραίτητη, η επεξεργασία τους θα περιορίζεται (βλέπε κατωτέρω).

6.3 Περιορισμός επεξεργασίας

Μπορείτε να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας εφόσον οι νόμιμες προϋποθέσεις τηρούνται.

6.4 Φορητότητα δεδομένων

Θα συνεχίσετε να έχετε το δικαίωμα απόκτησης των δεδομένων που μας έχετε χορηγήσει τα οποία θα διαβιβάζονται σε μια δομημένη, συμβατική και μηχανικώς αναγνώσιμη μορφή ή στο μέτρο που αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, να ζητήσετε να διαβιβαστούν αυτά τα δεδομένα σε τρίτο.

6.5 Δικαίωμα εναντίωσης

6.5.1 Δικαίωμα εναντίωσης ανά περίπτωση

Στο μέτρο που αναλαμβάνουμε την επεξεργασία των δεδομένων με βάση ένα ζωτικό συμφέρον, όπως αναφέρεται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε την εναντίωση σας σε αυτή την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, για λόγους που απορρέουν από την προσωπική κατάσταση σας.

Κατόπιν, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, εκτός αν αποδείξουμε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, λόγους υποχρεωτικής περαιτέρω επεξεργασίας, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας, ή εάν η περαιτέρω επεξεργασία απαιτείται για την προβολή, άσκηση ή προάσπιση νομικών αξιώσεων.

6.5.2 Εναντίωση κατά της επεξεργασίας δεδομένων για σκοπούς απευθείας προώθησης

Περαιτέρω, μπορείτε να υποβάλετε εναντίωση στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας για διαφημιστικούς σκοπούς ανά πάσα στιγμή («εναντίωση στην διαφήμιση»). Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας το γεγονός ότι ενδέχεται να υπάρξει μια σύμπτωση μεταξύ της εναντίωσης σας και της χρήσης των δεδομένων σας στο πλαίσιο μιας εν εξελίξει διαφημιστικής ενέργειας.

6.6 Δικαίωμα ανάκλησης

Εάν μας έχετε δώσει την συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε στο μέλλον ανά πάσα στιγμή. Αυτό επίσης εφαρμόζεται ως προς την ανάκληση δηλώσεων συγκατάθεσης, που μας χορηγήθηκαν πριν την ισχύ του ΓΚΠΔ (GDPR), επομένως πριν την 25η Μαΐου 2018. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας παραμένει ακέραιη εκτός εάν ανακληθεί.

7. Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτεύουσα αρχή

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για αυτό τον σκοπό, μπορείτε να απευθύνεστε στην εποπτεύουσα αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία είναι η αρμόδια για τον τόπο κατοικία σας ή στην αντίστοιχη αρχή η οποία είναι αρμόδια για την επιχείρησή μας.

Η αρμόδια αρχή είναι:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Γραφεία: Κηφισίας 1-3,
Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

8. Τροποποίηση πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων μας, στο μέτρο που είναι απαραίτητο λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα προσαρμόσουμε επίσης την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων μας αντίστοιχα. Συνεπώς, παρακαλώ λάβετε υπόψη σας την τρέχουσα έγκυρη έκδοση της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων μας.

9. Επικοινωνία

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλώ βρείτε μας στην διεύθυνση που αναγράφεται στην παράγραφο «Υπεύθυνος επεξεργασίας» (βλ. αρ. 2). Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας και να γνωστοποιήσετε πραγματικά περιστατικά που αφορούν στην παραβίαση προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας.